Det här gör vi

Det här gör vi

Markförvärv

Vi förvärvar mark för bostadsbyggande. Helst tar vi fram detaljplan själva så att vi vet att den passar oss.

Försäljning

Vi säljer färdigbyggda bostadsrätter eller äganderätter.

Idé och analys

Vi arbetar i en kreativ miljö och ser idéskapande som en kärnverksamhet. En grundlig analys av platsen och dess förutsättningar är centralt för att skapa ett bra projekt.

Detaljplaner

Oftast krävs en detaljplaneändring för möjliggöra byggandet bostäder. Vi driver då utvecklingen av projektet i tillsammans med kommunen. Vi gör utredningar och tar fram samrådshandlingar.

Projektering

Många specialister och konsulter är inblandande i våra projekt. Vår roll är att leda och samordna arbetsinsatserna till en fungerande helhet.

Produktion

Vi handlar upp entreprenörer för utförandet. Vi leder och kvalitetssäkrar produktionen.