Det här är vi

Det här är vi

Igår

Stockholm är vår stad.  Vi har varit med i tider av uppgång och tider av nedgång. Starten skedde i det sena 20-talet. I början av 30-talet gjorde gjorde modernismen sitt intåg, framtiden var ljus. Wallin byggde bostäder i egen regi på Gärdet. Så småningom kom kärvare tider i och med kriget. Wallin byggde bland annat åt de nystartade bostadsbolaget HSB. Tiden efter kriget präglades av framtidstro och befolkningstillväxt. Wallin byggde bostäder ända fram till miljonprogrammet, då projekten blev stora, Under 60- och 70-talet byggde Wallin bland annat tunnelbanestationer.

Imorgon

Vi vill bidra till ett hållbart Stockholm och kommer vara en ledande aktör. Stockholm är den gröna, urbana och humana staden. Staden med stor attraktionskraft.

Idag

Vi befinner oss återigen i en tid av befolkningstillväxt. Vi är med i stadens stora stadsutvecklingsprojekt. Vi arbetar med förtätning och infills i den centrala stadens utvidgning. Vi jobbar med stadsutveckling och projektutveckling. 3:e generationen Wallin äger och driver företaget.