Om Oss

Vi har byggt Stockholm i 90 år

Vi skapar funktionella och estetiskt tilltalande bostäder och stadsmiljöer till alla Stockholmare. Våra kärnkompetenser är arkitektur, stadsutveckling, idéskapande, projektutveckling och projektstyrning.

Vi har varit verksamma på bygg- och fastighetsmarknaden i Stockholm i 90 år och är idag delaktiga i flera av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm såsom Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Annedal. Företaget ägs och drivs av tredje generationen Wallin.

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästareförening och Arkitekturens Vänner.

2000-2015

Under 2000-talet har vi fokuserat bostadsbyggande med design och arkitektonisk kvalitet, och kan med stolthet konstatera att vi med tiden har blivit känt som "Arkitekternas byggare". Villa 1.0 nominerades till European Price for Contemporary Architecture: Mies van der Rohe Award 2005, och i 2010 nominerades 2 projekt, Sparsamheten och Kajkrogen, av Stockholms Stad till "Årets Nybygge".

1990-1999

90-talets övergång till och koncentration på rot-uppdrag medförde en omställning till denna typ av uppdrag med ombyggnad av såväl bostäder, kontor, industrier som tunnelbanestationer medan den dramatiska neddragningen av byggandet möttes med fokusering på institutionella beställare som kände företaget väl.

1960-89

På 60- och 70-talen kompletterades entreprenadverksamheten med egenregiproduktion av småhus i grupper i Vallentuna, Lidingö, Västerhaninge och Spånga medan entreprenaduppdragen bland annat bestod av de nya tunnelbanestationerna Vårby Gård, Fittja, Universitetet, Mörby Centrum och Bergshamra. Under 80-talet genomfördes ett antal egenregiprojekt; nyproduktion av kommersiella fastigheter men även ombyggnad av flerbostadshus medan entreprenaderna bestod av industri- och sporthallsbyggnader.

1940-1959

Under 40- och 50-talen koncentrerades verksamheten på beställningsarbeten och ett stort antal flerbostadshus uppfördes för allmännyttiga beställare bland annat i Årsta, Rågsved, Blackeberg och Högdalen.

1920-39

Det började 1927 då Erik Wallin erhöll Byggmästares rättigheter och startade egen byggnadsrörelse. Erik Wallin uppförde under 20- och 30-talen i egen regi ett antal flerbostadshus bl.a. på Kungsholmen och på Gärdet men utförde även entreprenaduppdrag åt externa beställare.