En Säker Affär

En Säker Affär

Att köpa bostadsrätt ska vara tryggt. Därför tecknar Byggnadsfirman Erik Wallin alla nödvändiga försäkringar och garantier för att skydda din investering och säkra ditt bostadsköp. I korthet innebär detta:

Insatsgaranti

Garantin säkerställer att bostadsrättsköpare återfår sin insats vid uppsägning av förhandsavtalet i enlighet med bostadsrättslagen.

Förskottsgaranti

En Förskottsgaranti omfattar en återbetalning av lämnat förskott och kan lösas in om säljaren/leverantören går i konkurs och därmed inte kan fullborda sitt åtagande.

Färdigställandegaranti

Färdigställandegarantin skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören går i konkurs och inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktning.

Intygsgivare

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare som intygar att planen är trovärdig.

Köp av osålda lägenheter samt erläggande av månadsavgift

Byggnadsfirman Erik Wallin förbinder sig att förvärva de bostäder som inte upplåtits på avräkningsdagen enligt ekonomisk plan samt betala månadsavgiften för dessa. Detta för att skydda föreningen från ekonomisk skada.

2-års garanti

För vitvaror, blandare, armaturer och ytskikt lämnas 2 års garanti.

5-års garanti

På byggnadsarbeten lämnas 5 års garanti.

10-års byggnadsgaranti

På byggnaden lämnas 10 års garanti som täcker till exempel grundläggning, konstruktion och fasad.