Bostadsköpet

Bostadsköpet steg för steg

VIP Säljstart

Har du tidigt anmält intresse till något av våra projekt får du priser och säljmaterial samt möjlighet att teckna en bostad innan säljstart.

Säljstart

Alla priser och allt säljmaterial görs tillgängligt för allmänheten.

Visning

Mäklaren träffar intressenter, visar upp material och svarar på frågor.

Reservation

När du funnit en intressant bostad kan du reservera denna i 3 arbetsdagar utan kostnad. Reservation används inte alla projekt.

Bokningsavtal

När du bestämt dig för en bostad tecknas ett icke-bindande bokningsavtal och betalar bokningsavgift. I det fall du inte fullföljer ditt bostadsköp får Du får tillbaka bokningsavgiften minus en administrativ avgift.
Bokningsavtal tecknas inte i alla projekt.

Förhandsavtal

Kort efter bokningsavtalet så tecknas ett bindande förhandsavtal. Du betalar då en handpenning. När förhandsavtal ingåtts betalas ej handpenning tillbaka. Vi gör kreditprövning och boendekalkyl för alla våra blivande kunder. Som underlag för förhandsavtalet finns en intygsgiven ekonomisk plan. När tillräckligt många avtal undertecknas startar byggnadsarbetena.

Personligt inredningsmöte

Du får träffa vår inredningsarkitekt som går igenom bostaden, dess inredning och utrustning. Du får här möjlighet att få detaljerade uppgifter, såsom mått mm, ställa frågor och diskutera inredningsmöjligheter.

Stomvisning

När byggnationen kommit tillräckligt långt bjuds du in för att titta på just din bostad. Om möjligt kan ni ta mått, se utsikter mm.

Upplåtelseavtal

Så snart bostadsrättföreningens ekonomiska plan regisitrerats och föreningen erhållit alla övriga tillstånd tecknas upplåtelseavtal. Du blir vid denna tidpunkt medlem i bostadsrättsföreningen. Nu upprättas en uppdaterad boendekalkyl.

Slut- och efterbesiktning

När huset är färdigt och alla besiktningspunkter är åtgärdade i din bostad görs en efterbesiktning för att säkerställa att allt är klart. Du bjuds in att medverka på denna.

Inflyttning

Senast 3 månader innan inflyttning kommer du få ett exakt inflyttningsdatum. 3 dagar innan inflytt skall ni erlagt full betalning för bostaden. På inflyttningsdagen skall kvitto på betalning visas för att får nycklarna.

Årsstämma och överlämnande

6-12 månader efter inflytt kommer de boende att ta över föreningen från ByggnadsfirmanErik Wallin.

2 års besiktning

2 år efter inflytt utförs ytterligare en besiktning för hitta fel som kan ha uppkommit under tiden. De punkter som noteras åtgärdas efter upprättade protokoll.