Att Anmäla Intresse

Att Anmäla Intresse

Det finns många fördelar att anmäla intresse till våra projekt tidigt. Du får då ta del först av alla våra nya projekt, få nyhetsbrev och  möjlighet att teckna en bostad innan ett projekt släpps till marknaden.

Att anmäla intresse är kostnadsfritt och den plats Du får i kön gäller för alla våra projekt.

När Du anmält intresse hos Oss så får Du en köplats bestående av det datum och det klockslag då Du anmälde intresse. Den tidsstämpeln används som köplats i alla våra VIP Säljstarter. När VIP Säljstarten är avklarad så annonseras resterande bostäder ut till allmänheten. För mer information, se Bostadsköpet. Avvikelser från detta förfarande kan förekomma i vissa projekt.